ما افتخار داریم که ارسال رایگان را به شما ارائه می‌دهیم

ما افتخار داریم که ارسال رایگان را به شما ارائه می‌دهیم

نوع خودرو
پهنای تایر
کشور
پهنای تایر
قطر رینگ

لاستیک نئولین

در دنیای فناوری اتومبیل و حمل و نقل، تلاش برای تولید تایرهای بهتر، ایمن‌تر و محیط زیستی‌تر بی‌پایان است. در میان شرکت‌هایی که نقشه‌برداری نوآورانه در این صنعت را بر عهده گرفته‌اند، تایرهای نئولین به عنوان نمادی از پیشرفت ظاهر شده است، خرید لاستیک نئولین نحوه‌ی تفکر ما در مورد تایرها را تغییر می‌دهد. نئولین با رویکرد نوآورانه به طراحی و تولید تایر، پیشتاز در تغییر آینده حرکتی از طریق تایرها است. هدف این محتوا ارائه یک نمای کلی جامع از تایرهای نئولین، تاریخچه، ماموریت، محصولات و تأثیر انقلابی که در صنعت تایر داشته است را فراهم می‌کند.

تاریخچه تایرهای نئولین

سفر تایرهای نئولین در اوایل قرن بیست و یکم آغاز شد، زمانی که نگرانی‌ها در مورد تأثیر محیط زیستی تولید و استفاده از تایرها به سرعت در حال افزایش بود. تأسیس شرکت توسط یک گروه از مهندسان و کارآفرینان بینا انجام شد که از ابتدا یک مأموریت روشن داشتند: تایرهایی ایجاد کنند که نه تنها عملکرد برجسته‌ای داشته باشند، بلکه مسائل محیط‌‌ زیستی مرتبط با تولید و استفاده از تایر را نیز بررسی و حل کنند.

همراه با این هدف جسورانه، تیم نئولین به سفر تولید تایری که تأثیر منفی تولید تایر را کمینه کند، رفت. آن‌ها قصد داشتند تایرهایی طراحی و تولید کنند که مقاومت کششی را کاهش دهند، عمر تردد را افزایش دهند و مصرف سوخت را کاهش دهند، همه این کارها را در حالی که به ایمنی و عملکرد افزوده می‌پردازند. این تایرهای نئولین قصد داشتند پارادایم صنعت تایر را تغییر دهند و آن را به سمت یک آینده بیشتر پایدار و مسئولانه حرکت دهند.